Науково-дослідна лабораторія
з проблеми:

«Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін»